Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Allt mer finsk import via järnväg

Finland tar in allt mer råvaror från Ryssland på järnväg samtidigt som importen sjövägen minskar.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rten sjövägen minskar.

Enligt statistik från Tullen i Finland har de godsvolymer inom Finlands utrikeshandel som transporteras landvägen ökat med fyra procent medan de sjöburna volymerna har gått ned med nio procent under 2012. Landtransporternas frammarsch beror i första hand på en tioprocentig ökning av inkommande järnvägsgods till 5,9 miljoner ton. Totalt omfattade utrikeshandelns transporter 99 miljoner ton under 2012, vilket innebär en nedgång med åtta procent jämfört med 2011.

Förskjutning

Under 2012 svarade sjötransporterna för 83 procent och landtransporterna för 14 procent av den totala volym gods som transporterades i Finlands utrikeshandel. Resterande tre procent faller under kategorin övriga, vilken Tullen definierar som flygfrakt, post samt sådana flygplan och båtar som förflyttat sig självständigt.

Samtidigt har andelarna mellan de olika transportslagen ändrats, speciellt inom importen. Där är järnvägen och landsvägen vinnare och sjöfarten förlorare. Fartygstransporternas andel av den totala importvolymen minskade med 2,7 procentenhet och uppgick till 79,7 procent. Inom exporten innebär sjöfartens andel om 88,4 procent en nedgång med endast 0,1 procentenhet. Landsvägen har ökat sin andel, främst på bekostnad av järnvägen.

Närmarknaderna

Det är i handeln med närmarknaderna som landtransporterna har stärkt sin ställning. Överflyttningen från sjö- till landtransport har varit kraftigast inom handeln med Ryssland. Där är det råvaruimporten från Ryssland på järnväg som har ökat medan sjötransporterna har minskat.

Däremot har den totala exportvolymen på järnväg minskat med 14 procent medan volymen av exportgods på fartyg gått ned med fem procent. Lastbilarna har ökat inom importen från Sverige och Norge, men endast marginellt tappat exportvolymer.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]