Lägre tillväxt i Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn hade ett tufft 2008, under andra halvåret minskade volymerna för många godsslag i takt med den vikande konjunkturen globalt sett.– Vår tillväxtagenda har fått sig en tillfällig knäck, men vårt långsiktiga mål står fast. Göteborgs Hamn ska växa och bli dubbelt så stor, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.Antalet ro-ro-enheter minskade med nio procent förra året jämfört med 2007, den kraftigaste nedgången drabbade hamnens bilterminal som såg en nedgång på 16 procent (för kvartal tre och fyra låg nedgången på 23 procent).Under 2008 skeppades 862.500 TEU över Göteborgs Hamn, vilket är en ökning med tre procent jämfört med 2007. Oljehanteringen i hamnen såg en kraftig uppgång på 15 procent, en orsak till detta är att lagringen av olja har ökat i väntan på att oljepriset ska stiga. Containertransporterna till och från hamnen ökade med sex procent.