Fotograf: Conny Wickberg/Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Lägre intjäning för Concordia Maritime

Concordia Maritime märker av en svagare utveckling på produkttankmarknaden och därmed lägre spotrater.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ärmed lägre spotrater.

Under det tredje kvartalet genererade rederiets P-MAX-fartyg på den öppna marknaden USD 13.600 per dag, vilket i för sig är bättre än föregående kvartal men långtifrån de nivåer rederiet vill upp till.

– Även om en förstärkning har ägt rum sett över årets första nio månader, jämfört med motsvarande period förra året, är marknaden för närvarande mycket svag, säger vd Hans Norén.

Går från kontrakt till spot

Idag är nio av 13 fartyg i flottan sysselsatta på spotmarknaden. Under 2014 kommer dessutom ytterligare två fartyg, Stena Premium och Stena Progress, att avsluta sina kontraktsperioder. Rederiet har inte som plan att åter ha en stor kontraktsportfölj.

– Vår långsiktiga syn har inte förändrats och vi tror fortfarande på en succesiv tillväxt i efterfrågan på produkttanktransporter och en ökad utnyttjandegrad av den globala tankflottan – och stegvis förbättrade fraktnivåer, fortsätter Hans Norén.

Fallande intäkter

Under årets första nio månader hade rederiet intäkter på totalt SEK 372 miljoner, jämfört med 417 miljoner motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet efter skatt landade på 2 miljoner jämfört med -366 miljoner i fjol. De röda siffrorna från 2012 berodde på en värdenedskrivning av flottan på 409 miljoner.

Den disponibla likviditeten har minskat från 570 miljoner i fjol till 356 miljoner i år.

Krav riktade mot Concordia

I december 2012 året grundstötte Stena Primorsk i Hudson-floden. Inga skador skedde på människor eller miljö – men fartygets yttre skrov skadades. Concordia meddelade tidsbefraktaren att det inte var säkert för fartyget att fortsätta trafikera farleden, men konsekvensen blev att kunden som då nyligen tagit fartyget på en tidsbefraktning bröt kontraktet i april 2013 och lämnade tillbaka fartyget i förtid.

Kunden har sedan tidigare riktat ett krav mot Concordia Maritime på cirka USD 25 miljoner för ekonomisk skada och begärt att frågan ska avgöras i skiljedomstol, vilket ännu inte har hänt. Concordia Maritime avvisar alla krav.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]