Läget förvärrat för Fjord Line som skyller på Color Line

Bergen-baserade färjerederiet Fjord Line redovisar ytterligare förluster på NOK 133 miljoner under 2005 och resultatet efter skatt för helåret hamnade på en förlust på NOK 206 miljoner. Aktiekapitalet på NOK 103,7 miljoner kommer sannolikt att skrivas ned till NOK två miljoner. I årsrapporten anklagar rederiet Color Line för att ha orsakat mycket av problemen. För ett år sedan startade Color Line en konkurrerande linje från Bergen via Stavanger till Danmark och Fjord Line hävdar att linjen medvetet drivs med förlust för att tvinga dem ur marknaden. Det norska Konkurransetilsynet utreder anklagelserna men har inte kommit med något utslag ännu. På Fjord Lines Danmarksrutt minskade passagerarantalet med 5,7 procent till 296.500 förra året medan Newcastletrafiken minskade med 16.5 procent till 145.400.