Fotograf: IMO/Wista International

Kategori: Arbetsmarknad | Arbetsmiljö | Mångfald

Låg andel kvinnliga sjömän

Hos de 500 svarande sjöfartsföretagen och -organisationerna i en internationell undersökning är andelen anställda kvinnor totalt 29 procent. Bland sjömännen är andelen kvinnor 2 procent. Det framgår av en rapport från Wista International.
– Som en första ögonblicksbild ger den här undersökningen tydliga bevis för hur mycket som återstår att göra. Men den visar oss också var det finns ljuspunkter. Nu kan den maritima näringen se själva vilka sektorer som driver på i mångfaldsfrågor och vilka som inte gör det, säger Despina Panayiotou Theodosiou, ordförande för Wista International, i ett pressmeddelande.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]n tydliga bevis för hur mycket som återstår att göra. Men den visar oss också var det finns ljuspunkter. Nu kan den maritima näringen se själva vilka sektorer som driver på i mångfaldsfrågor och vilka som inte gör det, säger Despina Panayiotou Theodosiou, ordförande för Wista International, i ett pressmeddelande.

Undersökningen Women in Maritime Survey 2021 är en del i samarbetet kring jämställdhet och mångfald som pågår mellan Wista och IMO sedan 2018. Undersökningens data samlades in under 2021 och kommer dels från företag och organisationer i den maritima näringen, dels från sjöfartsmyndigheter i IMO:s medlemsstater.

Rapporten visar stor variation i kvinnlig representation inom olika underkategorier. Enligt data insamlad från IMO:s medlemsstaters sjöfartsmyndigheter är andelen kvinnor anställda inom myndigheternas sjöräddningsteam betydligt lägre (10 procent) än andelen kvinnor bland myndigheternas diplomater (33 procent) och utbildningspersonal (30 procent).

Data från den maritima näringen visar att endast 2 procent av sjömännen är kvinnor och de arbetar framför allt inom kryssningsindustrin, medan kvinnor utgör 34 procent av rederipersonalen och 16 procent av personalen i sjöfartsorganisationer.

Företag med huvudkontor i Kina och Filippinerna var de största arbetsgivarna för sjömän i undersökningen. Av 54.211 sjömän anställda i de undersökta kinesiska företagen var 76 personer, en andel på 0,14 procent, kvinnor. Av 37.334 sjömän anställda i de filippinska företagen var 434 personer eller 1,16 procent kvinnor. I både de danska företagen (totalt 21.027 sjömän) och de tyska (totalt 10.898 sjömän) var andelen kvinnor cirka 2 procent.

Despina Panayiotou Theodosiou säger i rapportens inledande kommentarer att undersökningen inte är till för att rikta skam eller kritisera utan ska inspirera och utgöra en grund att stå på för att åstadkomma en positiv förändring. Om den begränsade andelen kvinnliga sjömän kommenterar hon bland annat:

– Undersökningen bekräftar tidigare rön från andra organisationer om det låga antalet kvinnor till sjöss – trots den pågående katastrofala bristen på sjöfolk. Samtidigt anställer utbildningsföretagen fler kvinnor än män, vilket visar att majoriteten av sjömännen är män men kommer att utbildas och tränas i vissa aspekter av sin yrkesroll av kvinnor.

Lanseringen av rapporten sker på den första IMO International Day for Women in Maritime, i dag den 18 maj.

– Att ha ett utgångsläge för det aktuella tillståndet för sektorn är avgörande för att mäta var vi är och vart vi behöver ta oss. Women in Maritime Survey 2021 sätter fokus på områden där IMO:s medlemsstater och den bredare sjöfartsindustrin presterar bra – och, ännu viktigare, de områden där ytterligare uppmärksamhet, resurser och uppmuntran behövs. Genom att aktivt stärka kvinnor med den kompetens som krävs och upprätthålla en arbetsmiljö utan hinder, skapar vi verkligt hållbara system för jämställdhet, säger IMO:s generalsekreterare Kitack Lim i pressmeddelandet.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]