Kylsjöfart tar andelar från flygfrakt

Transporter av tropisk frukt ökade från 4,3 procent till 5,9 procent av den totala kylsjöfarten under perioden 1995–2002. Orsaken var framför allt utvecklingen av teknik för atmosfärskontroll som gjort det möjligt att sjöfrakta känsliga varor som tidigare transporterats med flyg. Sjöfarten har därmed också kunnat ta sig in i marknadssegment som broccoli, sparris och snittblommor. I en rapport från Ocean Shipping Consultants räknar man med att kylda transporter till sjöss kommer att öka med mellan 38–54 procent mätt i ton fram till 2010. 2002 fraktades totalt 63,5 miljoner ton frusen last över haven. Störst, och den vara som ökar mest, är kött, följt av fisk och bananer.OSC räknar med en stark marknad för kylfartyg de närmaste åren, baserat på stigande efterfrågan på frysta produkter, en kylfartygsmarknad med få nya fartyg i order och att containerfartygen är väl fyllda med annat.