Kategori: Haveri | Reparationsvarv | Tank

Kyeema Spirit dockas i Nådendal

Dockningen av råoljetankern Kyeema Spirit inleds i dag på eftermiddagen vid Turku Repair Yard i Nådendal. Reparationerna av den grundstötta tankern beräknas ta flera veckor. Hon uppges ha skador i botten under maskinrummet.– Fartyget är som bäst i Neste Oils oljehamn i Nådendal och pumpar iland tvättvatten, säger varvets vd Hans Sundqvist till Sjöfartstidningen.Kyeema Spirit om 113.357 dwt är byggd 1999. Hon gick på grund utanför Tallinn den 24 september och drogs flott följande dag. Fartyget hade ingen last ombord. Därefter bogserades hon till en ankarplats utanför Nådendal, där tankarna rengjordes.