Fotograf: Polisen

Kategori: Haveri

Kvävdes till döds på pråm

En befälhavare avled efter att ha blivit fastklämd i samband med lastarbete ombord på pråmen Arbetsmyran. Haverikommissionen har utrett olyckan.
Av sin utredning drar Haverikommissionen slutsatsen att en förutsättning för den tragiska händelsen var att att mannen arbetade ensam.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]men Arbetsmyran. Haverikommissionen har utrett olyckan.”} /–>

Av sin utredning drar Haverikommissionen slutsatsen att en förutsättning för den tragiska händelsen var att att mannen arbetade ensam.

Den förolyckade mannen hamnade i kläm mellan pråmens kranarm och en lös truckskopa som han höll på att lyfta iland. Han avled av kvävning och hittades först flera timmar senare.

Skulle lasta makadam

Olyckan ägde rum i november 2019 på norra Rindö i Stockholms skärgård, där ekipaget Myran och Arbetsmyran lade till för att lasta makadam för transport till ett byggprojekt.

Haverikommissionen skriver att mannen hamnade i kläm eftersom kranen manövrerades på ett sådant sätt att han knuffades till ett läge där han blev fastklämd. Manövreringen har gjorts antingen avsiktligt, som en följd av en felbedömning, eller oavsiktligt på grund av att någon av knapparna på fjärrkontrollen har kommit emot något och därvid aktiverats.

Fjärrkontrollen inte avaktiverad

Förutsättningar för händelsen har varit att befälhavaren arbetade ensam och att fjärrkontrollen inte var avaktiverad när befälhavaren befann sig i kranarmens närområde.

Haverikommissionen utfärdar inga särskilda säkerhetsrekommendationer i sin utredning av olyckan.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]