Kuusakoski utvidgar metallterminal i Paldiski

Estlands största exportör av järnskrot, AS Kuusakoski, har enligt nyhetsbyrån BNS, avtalat med AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) om att arrendera 10 hektar mark i Paldiski Lõunasadam (Paldiski South harbour) i 50 år. Kuusakoskis järnskrotsterminal förfogar i dag över ett område på fyra hektar i Paldiski Lõunasadam. Kuusakoski är en av hamnens största kunder med en årlig volym på 250.000–400.000 ton.