Kustkommuner klarar inte en oljeolycka

Bara en tredjedel av Sveriges kustkommuner har en handlingsplan för att möta ett stort oljeutsläpp efter en olycka till sjöss. Det statliga stödet genom Räddningsverket och Naturvårdsverket når heller inte ut till kommunerna. Det menar Riksrevisionen i en ny rapport. Att ledningen av saneringsarbetet inte är reglerat innebär också en risk att saneringen skadar mer än själva utsläppet. Räddningsverket och Naturvårdsverket kritiseras för att tillsynen av kommunerna inte är tillräcklig. Över hälften av kommunerna känner heller inte till att de kan vända sig till den oljejour som IVL Svenska Miljöinstitutet upprättat på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.