Kustbevakningens nya fartyg på väg

Kustbevakningens nya kombinationsfartyg KBV 001 Poseidon kommer att anlöpa Göteborg i början av juli. Hon lämnade Medelhavet den 22 juni och anländer till Rotterdam 28-29 juni. Fartyget är byggt på Damen Shipyard Galati i Rumänien och är designat för att klara nödbogsering, brandsläckning, miljöräddning och andra uppdrag. Det är 79,2 meter långt, 16 meter brett och har ett deplacement på 3.400 ton. Maskineriet har en effekt på cirka 8.000 kW.