Kustbevakningen ska samarbeta med US Coast Guard

Försvarsminister Sven Tolgfors och chefen för USA:s säkerhetsdepartement US Department of Homeland Security, Michael Chertoff har kommit överens om riktlinjerna för ett närmare samarbete. Avsikten är att skriva ett intentionsavtal senare i år som bland annat omfattar samarbete mellan den svenska och den amerikanska kustbevakningen. Samarbetet ska gälla kunskaps- och erfarenhetsutbyte och skapa möjligheter för utbildning, träning och växeltjänstgöring.