Kustbevakningen beställer nya fartyg

Kustbevakningen beställde i juli fyra nya kombinationsfartyg av typen KBV 031. Fartygen ska byggas på tyska Peene Werft och det första ska levereras i april 2011. Tanken är att placera ett nytt fartyg i varje kustbevakningsregion och låta dem ersätta några av de äldre miljöskyddsfartygen. De nya fartygen ska tjänstgöra som miljöskydds- och övervakningsfartyg, de kan även användas för sjöräddning och brandbekämpning. Ordersumman för de fyra fartygen är EUR 86,3 miljoner. Beställningen omfattar även en option på ett femte fartyg.