Kustbevakningen beställer en ny serie på sju övervakningsfartyg från Damen Shipyard.

Fotograf: Damen Shipyard

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Kustbevakningen beställer ny fartygsserie

Den svenska Kustbevakningen har slutit ett avtal om en ny generation övervakningsfartyg. Serien, som består av sju fartyg som kallas KBV 320, kommer att levereras av Damen Shipyard.

Kustbevakningens äldsta mindre övervakningsfartyg, KBV 302-KBV 311, levererades 1995 och börjar nu närma sig 30 år och behöver därmed ersättas med nya fartyg. Kustbevakningen har slutit ett avtal med Damen Shipyard för sju nya fartyg med option på ett åttonde.

– Nu går vi över i produktionsfasen, vilket vi är mycket glada för. Vi har under lång tid arbetat med projektering, planering och upphandling, nu ska allt omsättas i praktiken för att nästa generation moderna kustbevakningsfartyg ska byggas och införas i vår verksamhet, säger Henrik Jonsson, chef för Kustbevakningens materiel- och lokalförsörjningsavdelning i ett pressmeddelande.

Krav på minskad miljöpåverkan, men ingen eldrift

De nya fartygen ska levereras under 2024 och kommer enligt Kustbevakningen att leva upp till kraven på minskad miljöpåverkan, förbättrad arbetsmiljö, sjösäkerhet och förmåga i myndighetens uppdrag.

– Arbetsmiljö, sjösäkerhet, förmåga och klimatpåverkan är de enskilt viktigaste faktorerna vi har utgått från, säger Henrik Jonsson.

Fartygsserien är designad för att minska energiförbrukningen genom en utvecklad konstruktion och design. Skrovet kommer att bli omkring 10 ton lättare och få 18 procent lägre skrovmotstånd i vattnet jämfört med traditionella skrov. De beräknas få 20 procent lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläppen väntas minska med 70 ton per fartyg och år jämfört med serien som ersätts. Dock blir det ingen eldrift. 

– Kraven på Kustbevakningen att hålla hög beredskap med närvaro och uthållighet till sjöss innebär att vi inte kan hybridisera driften i dagsläget. Men fartygen är moderna och effektivare ur alla aspekter, vilket gör att deras klimatavtryck blir lägre, säger Henrik Jonsson.

Stor förmåga i litet format

De nya fartygen kommer i huvudsak att operera kustnära med kapacitet till uppgifter även till havs. De kommer att kombinera sjöövervakningsuppdraget, där bland annat kontroll och brottsbekämpning ingår, med miljöräddningsberedskap och förmåga till åtgärder mot utsläpp.

– Den här fartygsserien har stor förmåga i ett litet format, de är mer kombinationsfartyg än de motsvarande idag. I och med att de kan transportera mer miljöräddningsmateriel och har en inbyggd tank för att ta hand om olja kan vi utveckla förmågan att göra snabba första insatser, säger Henrik Jonsson.

Fakta: KBV 320

  • Längd: 26,7 meter
  • Bredd: 6,40 meter
  • Deplacement: 53 ton
  • Marschfart: 25 knop
  • Normalbesättning: 4