Kursiu Linija utvidgar sitt agenturnätverk

Den litauiska containerfartygsoperatören Kursiu Linija har öppnat egna mäklarkontor i Felixstowe, Rotterdam, Hamburg och Gdansk och planerar att öppna eget kontor också i Riga.Från Kina har operatören beställt 100 st 45-fots containrar, som kan användas för volymgods som trävaror från Poland och Ryssland. Kursiu Linija opererar inhyrda containerfartyg på linjer från Riga via Klaipeda och Kaliningrad till hamnar på kontinenten och i Storbritannien.