Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Kungligt Stenadop

Danmarks kronprinsessa Mary döpte i dag, måndag, den sjätte kemikalie- och produkttankern av IMOIIMAX-typ i Köpenhamn.

Med kunglig precision anlände kronprinsessan Mary prick klockan 11 till kajen Langelinie i Köpenhamn, där det senaste IMOIIMAX-fartyget Stenaweco Impulse legat förtöjd sedan söndag morgon. Under en högtidlig ceremoni med gäster från en stor del av världen krossade kronprinsessan champagneflaskan mot skrovet.

Nybygget är nummer sex i en serie på sammanlagt 13 IMOIIMAX-fartyg. Stenaweco Impulse ägs av Stena Weco, ett joint venture med Stena Stena Bulk och danska Weco Shipping. Serien byggs av det kinesiska varvet CSSC Offshore and Marine Engineering i Guangzhou. Samtliga 13 fartyg kommer att ingå i Stena Wecos globala logistiksystem, som för närvarande sysselsätter ett 50-tal fartyg.