Kulturpris till Sjömannens redaktör

Lennart Johnsson, författare och redaktör för SEKO Sjöfolks tidning Sjömannen har fått ABF Göteborgs kulturpris 2005 på 25.000 kronor med motiveringen: ”I sitt författarskap har Lennart i reportagebokens form givit röst åt människor som arbetar och lever under svåra omständigheter på världshaven eller i Tredje Världen.” Lennart Johnsson är också ordförande för Centrum för Arbetarkultur i Göteborg.