Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Folk/företag | Tank

”Kul att jobba mot spotmarknaden”

Kim Ullman har arbetat inom Stenakoncernen i över 30 år. Nu basar han över börsnoterade Concordia Maritime. Stora utmaningar väntar.

Kim Ullman, vd för Concordia Maritime sedan 1 januari 2014, tar emot i kontoret vid Masthuggskajen i Göteborg, dagen efter att bokslutskommunikén för 2013 offentliggjorts. En rapport som tydligt blottar en svag fjolårsmarknad för rederiet. Det stora lyftet för produkttankmarknaden låter vänta på sig. 

– Visst är det så, men vi har riktigt goda förhoppningar om marknaden 2014 och 2015, den ser ut att förbättra sig. Vintern har varit stark, uppsvinget som kom i december följde med in i januari och en bit in i februari, säger Kim Ullman och fortsätter:

– Världsekonomin börjar sakta återhämta sig och då kommer en ökad efterfrågan på olja, den växer med 1,5 miljoner fat per dag. Vi ser att transporterna ökar och det är lite nya mönster med utbyggd raffinaderikapacitet i Mellanöstern och Indien. Vi har fått ett helt nytt ben med den amerikanska skiffergasen som innebär att USA numera är nettoexportör av raffinerade produkter. Allt sammantaget tror vi att efterfrågan på produkttransporter växer med 5-6 procent 2014.

Spot istället för kontrakt

Men då det ligger över 350 tankfartyg i beställning globalt påverkas balansen mellan tillgång och efterfrågan, flottillväxten beräknas till 3-4 procent per år. Bara ifjol beställdes 200 fartyg av olika redare.

– Den stora tonnagetillväxten är ett fortsatt bekymmer, men samtidigt ser vi ett gap mellan tillgång och efterfrågan, vilket vi tror kommer att ha en positiv effekt på raterna.

Concordia Maritime har sedan tidigare en strategi att gå från en stor kontraktsportfölj till en spotexponerad flotta. Idag är också bara två av tio P-MAX-fartyg uppbundna på kontrakt (För ST och Total).

– Den strategin ligger fast, vi tror att spot är mest fördelaktigt i ett läge då marknaden håller på att återhämta sig. 

Med på Stena Bulks stora resa

Kim Ullman är lite av en specialist på just spotmarknader inom tank. Tre decenniers erfarenhet finns i ryggmärgen.

– Jag kom från Broström till Stena 1983 för att arbeta med deras uppstartade tankverksamhet tillsammans med Ulf G. Ryder som startade Stena Bulk året innan. Sedan dess har jag haft många olika positioner inom Stena Bulk, som vice vd och olika chief operation officer-roller. Mellan år 2000 och 2005 var jag vd på Stena Bulks och oljebolaget Texacos 50/50-bolag Stentex.

Efter ett mellanstick som vd på Stena LNG under två år fick Kim Ullman frågan om att leda Concordia Maritime i dessa utmanande tider.

– Det är otroligt intressant och roligt att åter få arbeta med spotbåtar, och att nu själv få leda ett bolag som är i en spotsituation. Det är en självklarhet att man tar ett sådant uppdrag.

– Det känns extra kul med Concordia Maritime, ett rederi som jag sett byggas upp parallellt med Stena Bulk. Jag var bland annat med och initierade köpet av de två ULCC-båtarna som blev en milstolpe, kvalitativt och ekonomiskt, för Concordia. Båtarna gjorde att de kunde springa vidare och växa.

Uppdraget för Concordia Maritime innebär också att Kim Ullman nu verkar i börsvärlden. Rederiet börsnoterades 1984.

– Det är en stor skillnad jämfört med att arbeta inom Stena Bulk. Rapportering, konfidentialitet, balansgång mellan huvudman och övriga aktieägare, dokumentation, hur vi ska operera som oberoende bolag i Stenakoncernen köpandes tjänster av Stena, regelverk, bolagsstämmor och liknande. Sådant var det ju inte tal om inom ett privat bolag.

Valde tidigt sjöfarten

Kim Ullman är ekonom i grunden och bestämde sig redan under utbildningen att rikta in sig mot sjöfartsnäringen.

– Jag är ju från Göteborg och på 1970-talet var detta verkligen en riktig sjöfartsstad med varvsindustrin och allt, så sjöfartsintresset kom tidigt. Efter ekonomutbildningen sökte jag mig till Broström.