Kryssningssjöfarten efterfrågar allt fler servicetjänster

European Cruise Services i Bergen rapporterar en kraftig ökning av efterfrågan på företagets tjänster. ECS, som är agent för kryssningsrederierna och ordnar program och utflykter i hamnarna, är ett av de största företagen i världen i denna nisch. Beställningarna från kryssningsrederierna inför nästa år har ökat med 25 procent och ECS räknar med att nå en omsättning på NOK 200 miljoner. Efterfrågan är ännu större i Sverige och Danmark sedan Östersjökryssningar blivit mycket populära.