Kryssningsfartyg slipper inte NOx-skatten

Kryssningsfartyg som anlöper norska hamnar kommer inte att slippa undan den NOx-skatt som infördes vid årsskiftet, enligt Geir Axelsen, statssekreterare vid finansdepartementet. Han säger att sjöfarten står för 40 procent av alla NOx-utsläpp i Norge och att kryssningsindustrin förvarnades om den nya skatten i den reviderade statsbudgeten för 2006 som presenterades nästan ett år före skattens införande. NOx-utsläppen i Norge har minskat med 7 procent sedan 1990 men måste ner med ytterligare 21 procent för att Norge skall uppfylla sina åtaganden i enlighet med Göteborgsprotokollet.