Kryssare ska omdirigeras

Under sommaren utfördes på uppdrag av länsstyrelsen en undersökning av havsbotten utanför Visby hamn för att lokalisera vrak. I en rapport påvisas nu att ankare och ankarkättingar från kryssningsfartyg förstört delar av de vrak som finns på havsbotten. Därför föreslår rapportskrivarna, med marinarkeolog Göran Ankarlilja i spetsen, att de nya ankringsplatserna bör ligga 200 meter från fornlämningarna. Sjöfartsverket och Ostkustens sjötrafikområde har fått i uppgift att lämna konkreta förslag på alternativa ankringsplatser.