Krogius köper Marconova

Det finska företaget Oy Lars Krogius Ab, som bland annat erbjuder tjänster med anknytning till inspektion och skadehantering, köper Marconova Survey AB med huvudkontor i Göteborg. I samband med köpet ändrar det svenska bolaget namn till Lars Krogius Marconova AB och dess verksamhet omfattar skadegranskning och skadereglering samt administration av skadeportföljer. Företagsköpet ingår i Krogius strategi att stärka och utvidga sitt utbud av tjänster inom sjöfarts-, transport- och försäkringsbranscherna i nordöstra Europa.