Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Fotograf: Niclas Fasth/Sjöfartsverket

Kategori: Politik

Kritik mot få satsningar på sjöfart

Sjöfartsverket är kritiska till att sjöfartens potential inte avspeglas i det underlag som ska ligga till grund för regeringens infrastrukturproposition i vår. Det krävs större åtgärder riktade mot sjöfarten för att nå regeringens mål om överflyttning av gods från land till sjö, menar myndigheten.
I sitt remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037, som ligger till grund för den infrastrukturproposition som regeringen lägger senare i vår, skriver Sjöfartsverket att det krävs större åtgärder riktade mot sjöfarten för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och för att nå de mål som regeringen har med överflyttning av godstransporter från land till sjö.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ortinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037, som ligger till grund för den infrastrukturproposition som regeringen lägger senare i vår, skriver Sjöfartsverket att det krävs större åtgärder riktade mot sjöfarten för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och för att nå de mål som regeringen har med överflyttning av godstransporter från land till sjö.

Sjöfartsverket menar att sjöfarten behöver ökas då det är trångt på väg och järnväg men finns gott utrymme på sjön. För att nå det målet anser myndigheten att det behöver bli en större konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen samt tydliga satsningar för att fördela om kostnaden mellan transportslagen.

– Vi är glada över att förslaget fortsatt innehåller de planerade farleds- och kapacitetshöjande åtgärder som är igång och planerade. Samtidigt saknar vi de större satsningarna på sjöfarten som är nödvändiga för att nå våra, och regeringens, mål. Vi anser exempelvis att finansieringen av nya isbrytare samt driften av dessa ska ingå i den nationella planen, säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

I remissvaret lyfter Sjöfartsverket särskilt tre frågor som man anser är betydelsefulla i arbetet:

  • Finansieringen av nya isbrytare, samt driften av dessa, bör finnas med i kommande nationell plan. De nuvarande isbrytarna är i stort behov av att snarast bytas ut, skriver Sjöfartsverket. Enligt myndigheten kan kostnaden inte hämtas hem genom en höjning av avgifter eller på annat sätt rymmas inom Sjöfartsverkets budget utan kräver ett tillskott från ägarna. Man menar också att isbrytning bör jämställas med vinterväghållning på väg och järnväg och därmed ingå i den kommande nationella planen. 
  • Ökade satsningar på överflyttning av godstransporter från land till sjö. Sjöfartsverket skriver att analyser visar att 5-10 procent av godstransporterna i Sverige kan flyttas över till sjöfart men att det behövs en rad åtgärder för att förverkliga målet om fler sjötransporter. För att nå dit föreslår Sjöfartsverket en näringslivspott för sjöfart, full statlig finansiering av slussar, kanaler och fritidsbåtar och en större ekobonus.
  • Ett effektivare utnyttjande av transportslagen. I den föregående nationella planen upptar sjöfarten, enligt Sjöfartsverket, knappt en procent av investeringsmedlen samt noll procent av driftmedlen som istället liksom hela hamnkostnaden betalas av yrkessjöfarten själva till skillnad från väg- och järnväg. ”I remissförslaget ser vi ingen ökning samtidigt som det finns stor ledig kapacitet i både farleder och hamnar där en överflyttning skulle leda till stordriftsfördelar och både minskade marginalkostnader och ökad hållbarhet” (…) Kommande nationell plan behöver på ett bättre sätt gynna ett effektivt utnyttjande av hela transportsystemet. Sjöfartens roll i det svenska transportsystemet måste tydliggöras och stärkas”, skriver myndigheten i sitt pressmeddelande.
[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]