Fotograf: Demitris Vetsikas/Pixabay

Kategori: Miljö

Kritik mot EU-förslag om utsläppsrätter för sjöfart

Över 25 miljoner ton koldioxid varje år är undantagna från EU:s förslag om handel med utsläppsrätter för sjöfart. Det visar en rapport från miljöorganisationen Transport & Environment (T&E).
I juli 2021 föreslog EU-kommissionen ett system för handel med utsläppsrätter vad gäller koldioxid från sjöfart. Men förslaget omfattar endast fartyg över en viss storlek, 5.000 bruttoton. Det finns dessutom ett antal undantag för vissa fartygstyper, bland annat fiskefartyg och servicefartyg till olje- och gasindustrin samt statsfartyg som örlogsfartyg, isbrytare och forskningsfartyg.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]oxid från sjöfart. Men förslaget omfattar endast fartyg över en viss storlek, 5.000 bruttoton. Det finns dessutom ett antal undantag för vissa fartygstyper, bland annat fiskefartyg och servicefartyg till olje- och gasindustrin samt statsfartyg som örlogsfartyg, isbrytare och forskningsfartyg.

Enligt en rapport från den Brysselbaserade organisationen Transport & Environment (T&E) så innebär det att över 25 miljoner ton koldioxid årligen, motsvarande Danmarks totala utsläpp, inte omfattas av systemet.

Jacob Armstrong, ansvarig för hållbar sjöfart på T&E, säger i ett pressmeddelande att det är bra att EU försöker ta itu med sjöfartens klimatpåverkan men att förslaget baseras på godtyckliga kryphål som släpper igenom alltför många kraftigt förorenande fartyg. 

– EU måste ompröva sina regler för sjöfart för att säkerställa att miljontals ton koldioxid inte blir oreglerade, säger han.

Enligt organisationen riskerar förslaget att försvåra en klimatomställning av sjöfarten, snedvrida konkurrensen samt leda till försämrade sociala villkor för besättningarna ombord. T&E föreslår att undantagen tas bort samt att storleksgränsen minskar till 400 bruttoton i kombination med en utsläppsgräns om 1.000 ton koldioxid per år och fartyg.

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, delar kritiken från T&E.

– På Svensk Sjöfart är vi, precis som T&E, oroade över att utformningen av förslaget är baserat på godtyckliga och missvisande parametrar som inte har med utsläppen att göra överhuvudtaget, säger han i ett pressmeddelande. Han fortsätter:

– Med nuvarande förslag från EU straffar man fartyg med rymliga bostads-, fritids- och arbetsutrymmen och andra inbyggnationer som gjorts ombord för att öka sjösäkerheten och stärka skyddet för den marina miljön. Det är ologiskt och på gränsen till ett bisarrt sätt att basera klimatlagstiftning på. Vår farhåga är att förslaget kommer leda till att fartyg strax över 5.000 bruttoton blir utkonkurrerade eller tvingas till ombyggnationer för att komma under gränsen för att inte bli ekonomiskt olönsamma samt att nya fartyg kommer byggas för att hamna under gränsen. Svensk Sjöfart anser att regelverket istället bör konstrueras baserat på fartygs koldioxidutsläpp istället för dess bruttoton, i enlighet med principen om att förorenaren betalar, säger Fredrik Larsson.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]