Sjöfarten saknas i den budget som finansminister Magdalena Andersson presenterade idag, menar bland andra Svensk Sjöfart.

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kategori: Politik

Sjöfarten saknas i höstbudgeten

Regeringen får kritik från branschorganisationer för att ha förbisett sjöfarten i budgetpropositionen som presenterades i dag måndag.

– Det finns många stora och ambitiösa satsningar i budgeten. Det är ett fint omslagspapper till budgeten men när man tagit av de blågula banden och börjar titta i innehållet med AB Sverige-glasögon och sjöfartsögon kan man inte bli annat än besviken, säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Den mest framträdande satsningen på sjöfarten är eko-bonus som man gått vidare med efter att ha schabblat bort satsningen för några år sedan. Den har Trafikverket arbetat med länge inte minst i relation till EU-kommissionen. Den viktigare delen – det för sjöfarten och exportindustrin så viktiga Sjöfartsverket och dess havererade ekonomi får ingen anslagsökning.

Satsningar saknas

Regeringen skriver i budgetpropositionen att man har en ambition om att flytta över transporter från väg till sjöfart även i budgetpropositionen, men enligt Svensk Sjöfart saknas ändå satsningar i budgeten som kan göra målet till verklighet.

– Det är bra med stimulans till järnvägen eftersom det stärker svensk export, men man kan inte göra det samtidigt som man inte ser behoven på sjöfartssidan, säger Rikard Engström.

Även Transportföretagen riktar i ett pressmeddelande kritik mot regeringen, som man menar ”förbiser godspotentialen i hamnar och sjöfart”. 

Ekobonussystem förlängs

Svensk Sjöfart har sammanställt de satsningar i budgeten som har påverkan på sjöfarten:

  • Det ekobonussystem för sjöfarten, som regeringen införde 2018, har förlängts till 2022. Systemet ska stimulera en överflyttning av gods från väg till sjöfart.
  • Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66) samlar i dag över 450 aktörer och antalet växer fortfarande. Sedan 2018 har totalt 21 branscher överlämnat färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen, däribland sjöfarten. Regeringen har nyligen beslutat om att förlänga initiativet till 2024 (dir. 2020:50).
  • Miljömålsberedningen (M 2010:04) får i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Regeringen avser också att i tilläggsdirektivet ge Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram mål för flygets klimatpåverkan samt bereda möjligheten till mål även för sjöfarten, och att se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling. Uppdraget kompletterar bland annat regeringens strategi för cirkulär ekonomi.
  • Havs-myndigheten får anslag för klimatpremier – Anslaget får användas för att främja marknadsintroduktion av fordon med låga utsläpp av växthusgaser. Anslaget får användas för statsbidrag för detta. Anslaget får även användas för utgifter för berörda myndigheters arbete för detta ändamål. Anslaget får även användas för stöd för att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.
  • Regeringen har den 21 april 2020 gett Kustbevakningen respektive Sjöfartsverket i uppdrag att analysera hur respektive myndighets fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri. Uppdragen ska redovisas senast den 31 januari 2021.