Kristian Gerhard Jebsen skänker NOK 800 miljoner

Det norska rederiet Kristian Gerhard Jebsen skänker NOK 800 miljoner till forskning, pengarna ska fördelas av en nyinrättad stiftelse. I första skedet kommer pengarna att gå till medicinsk- och maritim forskning, skriver Bergens Tidende.Rederiet opererar 110 fartyg och 2008 gjorde bolaget en vinst på NOK 2,2 miljarder och hade ett bokfört egenkapital på 5,6 miljarder.Pengarna i stiftelsen ska delas ut under en period av 30 år. Eftersom donationer till grundforskning som överstiger tre miljoner också utlöser extra statliga anslag om 25 procent av gåvobeloppet, kan stiftelsen få hantera över NOK 1 miljard i forskningspengar.