Enligt Skogsindustrierna har vart tredje fraktfartyg med svenska varor som passerar igenom Suezkanalen skogsprodukter i lasten.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Container | Torrlast

Krisen i Röda havet hårt slag mot skogsindustrin

Huthirebellernas attacker mot civila fartyg i Röda havet är ett hårt slag för den svenska exporten av skogsprodukter. Nu varnar branschorganisationen Skogsindustrierna för högre osäkerhet och ökade kostnader.
Enligt Skogsindustrierna har vart tredje fraktfartyg med svenska varor som passerar igenom Suezkanalen skogsprodukter i lasten. Därför har nu organisationen Svenskt Trä, som ingår i Skogsindustrierna, gått ut med information till sina medlemsföretag kring störningarna som uppstått kopplat till situationen i Röda havet.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]tredje fraktfartyg med svenska varor som passerar igenom Suezkanalen skogsprodukter i lasten. Därför har nu organisationen Svenskt Trä, som ingår i Skogsindustrierna, gått ut med information till sina medlemsföretag kring störningarna som uppstått kopplat till situationen i Röda havet.

– Vi bedömer att vår bransch är den enskilt största svenska transportköparen av containerfrakter via Suezkanalen, där kostnaderna nu oväntat har ökat med 100–200 procent, och därmed ser vi med viss oro på framtiden. Det finns risk för containerbrist, förseningar och begränsningar av fraktresurser. Att gå runt Afrika istället för via kanalen kan ta upp till 30 dagar extra för en rundresa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande. 

Skogsindustrierna varnar för att situationen kan bli långvarig och kommer att innebära kostnadsökningar, men framför allt en ökad osäkerhet för branschen och för skogsindustrins kunder. Samtidigt har det under hösten och fram till nu rått överkapacitet på både containrar och fartyg, vilket har gjort att fraktpriserna från Europa till Asien fram till nu varit ovanligt låga, vilket enligt Christian Nielsen minskar eventuella risker i närtid och lugnar ner något.

Hittills menar Christian Nielsen att de svenska leverantörerna på framför allt trävarusidan har lyckats komma överens med sina kunder om att dela på de ökade kostnader som uppstått. 

– Vi befinner oss redan i en försämrad konjunktur med sjunkande färdigvarupriser, samtidigt som vi har ett generellt högt kostnadsläge. Marginalerna är mer pressade än normalt, vilket kan drabba enskilda leveranser under denna period hårt. Men över tid, för nya kontrakt, bedömer vi att det i många fall är en kostnad som kunden i Asien kommer att behöva bära, säger Christian Nielsen.

Skogsindustrierna menar att när det gäller trävaror så finns det få alternativ till import från Europa. I fallet med massa och papper är det dock mer osäkert vilken effekt som kostnadsökningar och längre leveranstider kan få eftersom konkurrensen från andra globala leverantörer är större. 

– Det betyder inte nödvändigtvis att svenska massaproducenter drabbas hårdare än trävaruproducenterna. Det är ett hårdare konkurrensläge på massa- och papperssidan, men fraktstörningarna kommer även påverka import av papper till Europa från lågkostnadsproducenter i Asien. Det skulle i sin tur snarare kunna öka efterfrågan inom Europa, säger Christian Nielsen i pressmeddelandet.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]