Krisdrabbade Karmsund får förlängd respit

Det krisdrabbade varvet Karmsund Maritime Service (KMS) har fått förlängd bankgaranti för att klara löner och andra löpande utgifter. Den tidigare garantin från Garantiinstituttet for Eksportkreditt (Giek) löper ut 31 januari men har nu förlängts med i första hand en månad. Koncernen säger i ett pressmeddelande att den ska arbeta för att komma fram till en bredare lösning för varvets fortsatta drift. KMS har 150 anställda och har kontrakt på att bygga fyra ankarhanteringsfartyg.