Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Passagerarsjöfart

Krav på utökade ID-kontroller förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga kravet på utökade id-kontroller vid resa med passagerarfartyg till och med den 31 december 2022.

– Vi måste kunna säkerställa ordning och reda och att fartygen har kontroll över vilka passagerare som finns ombord. Det är viktigt för att kunna garantera säkerheten till sjöss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Skärptes i våras

Under våren 2022 skärptes kravet på id-kontroller vid resor med passagerarfartyg, så att passagerare alltid ska styrka sin identitet. Tidigare krävdes kontroll av id-handlingar enbart om det fanns skäl att anta att uppgifterna som lämnats var oriktiga.

Reglerna om utökad id-kontroll gäller till den 1 september 2022 och förlängs nu alltså till och med den 31 december 2022, och gäller som tidigare både till och från Sverige.

”Har en god kontroll”

När id-kontrollerna infördes i våras ansåg branschorganisationen Svensk Sjöfart menar att det var olyckligt att förslaget innebar att privata aktörer åläggs myndighetsuppgifter.

– Sjösäkerheten är alltid central för sjöfarten och vi upplever att vi redan idag har en god kontroll på vilka som befinner sig ombord på fartyg, sa organisationens dåvarande tf vd Anders Hermansson till Sjöfartstidningen.