Krav på mer sjötransporter

I ett gemensamt utspel kräver Erik Zetterlund på Oxelösunds Hamn, Percy Österström på Österströms och Tage Edvardsson på Sjöfartsverket satsningar på fler och längre sjöstransporter, eftersom detta skulle möta upp framtidens transportbehov och miljökrav. Undertecknarna skriver att sjötransporter idag hindras av ”snedvriden konkurrens, brist på helhetssyn och politisk vilja”. I debattinlägget föreslår undertecknarna bland annat satsningar på större eller specialiserade hamnar, inre vattenvägar i linje med EU och avskaffande av lotsplikten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.