Kraftigt ökande försäkringskostnader för rederier

Förutom lågkonjunktur och finanskris kommer rederierna nu att drabbas av kraftigt stigande P&I-premier. UK P&I Club har beslutat om en tilläggspremie för försäkringsåren 2006 och 2008 på 20 procent samt 25 procent för 2007. Dessutom begär man en generell höjning på 12,5 procent inför förnyelsen 2009. Steamship Mutual kräver en höjning på 17,5 procent för nästa försäkringsår, Britannias krav är 12,5 procent och Gard respektive London Club har gått ut med 15-procentiga höjningar.