Kraftigt fall i utrikeshandeln via Shanghai

I december passerade import- och exportgods värt USD 43 miljarder genom hamnen i Shanghai. Det är en minskning med nio procent jämfört med december året innan. Cirka en fjärdedel av Kinas utrikeshandel hanteras i Shanghai.