Kraftigt berusad styrman på ”Karen Danielsens” brygga

Sent på måndagseftermiddagen kom resultatet från obduktionen av den avlidne överstyrmannen på ”Karen Danielsen”. Den visade att mannen hade 1,55 promille alkohol i blodet och att han dog när fartyget rammade Stora Bält-bron. Rederiet har en nolltolerans-policy när det gäller alkohol.Hela bryggdäcket skalades av när fartyget träffade bron och också befälhavaren var nära att förolyckas, eftersom han vid olycksögonblicket befann sig i trapphuset just under bryggan. Han är svårt men inte livshotande skadad och vårdas nu på ett sjukhus i Nyborg, nära Stora Bält-bron. Kaptenen och resten av den tio man starka besättningen är kroatiska medborgare precis som i samtliga fem fartyg, alla systerfartyg av 111-typ byggda av J.J. Sietas i Hamburg, i rederiets Otto Danielsens flotta. Alla har fått psykologhjälp efter olyckan. Ett antal politiker kräver nu lagstiftning om alkohol till sjöss.