Kraftigt berusad styrman på ”Karen Danielsens” brygga

Sent på måndagseftermiddagen kom resultatet från obduktionen av den avlidne överstyrmannen på ”Karen Danielsen”. Den visade att mannen hade 1,55 promille alkohol i blodet och att han dog när fartyget rammade Stora Bält-bron. Rederiet har en nolltolerans-policy när det gäller alkohol.Hela bryggdäcket skalades av när fartyget träffade bron och också befälhavaren var nära att förolyckas, eftersom han vid olycksögonblicket befann sig i trapphuset just under bryggan. Han är svårt men inte livshotande skadad och vårdas nu på ett sjukhus i Nyborg, nära Stora Bält-bron. Kaptenen och resten av den tio man starka besättningen är kroatiska medborgare precis som i samtliga fem fartyg, alla systerfartyg av 111-typ byggda av J.J. Sietas i Hamburg, i rederiets Otto Danielsens flotta. Alla har fått psykologhjälp efter olyckan. Ett antal politiker kräver nu lagstiftning om alkohol till sjöss.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.