Kraftig satsning på amerikansk kustbevakning

I sitt budgetförslag för 2009 har president Bush avsatt USD 9,3 miljarder till US Coast Guard. Bland annat skall man anställa 276 nya civila fartygsinspektörer. USCG genomför nu ett omfattande investeringsprogram för att modernisera flottan med nya enheter till sjöss och i luften. I dag är medelåldern hos kustbevakningens större fartyg 35 år.