Kraftig resultatförbättring för Knutsen OAS

Knutsen OAS Shipping i Haugesund gjorde en vinst före skatt på NOK 466 miljoner förra året, en ökning med NOK 183 miljoner jämfört med året innan. Rörelseintäkterna steg från NOK 1,65 miljard till NOK 2,31 miljarder, tack vare en god insegling av tankfartygen och tillskottet av två LNG-fartyg. Flottan består av 17 råoljetankfartyg, 13 kem/produkttankers och tre LNG-fartyg. Nybyggnadsprogrammet består av tre bojlastare för en långtidscharter till kanadensiska intressen samt två stora LNG-fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.