Kraftig resultatförbättring för DNV

Det Norske Veritas rapporterar ett rörelseresultat för 2005 på NOK 668 miljoner, mot NOK 389 miljoner året innan. Resultatet efter skatt steg från NOK 146 miljoner 2004 till NOK 448 miljoner 2005 på en omsättning om NOK 6,6 miljarder. Vid slutet av 2005 var DNV:s klassningsandel av världshandelsflottan 16,5 procent (totalt 5.093 fartyg med ett brutto om 107,2 miljoner) mot 16,6 procent i slutet av 2004. 294 fartyg, eller nästan 20 procent av alla nybyggen som nu byggs vid världens varv mätt i bruttotonnage, byggs enligt DNV:s regler. Nuvarande koncernchefen Miklos Konkoly-Thege går i pension i maj och ersätts då av Henrik Madsen, som har arbetat inom DNV sedan 1982.