Kategori: Miljö | Regelverk

Kraftig reduktion av svavel i EU-hamnar

Halterna av svaveldioxid har minskat med 66 procent i EU-hamnar sedan de nya tuffare miljöbestämmelserna infördes, visar en studie från EU-kommissionen. Sedan den 1 januari 2010 gäller max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet för fartyg som ligger till kaj eller för ankar i en EU-hamn. Forskarna bakom studien har samlat data från hamnar i Medelhavet, före och efter att reglerna infördes. I jämförda hamnar utanför EU har svavelnivåerna legat intakta.