Fotograf: Thomas Aanundensen

Kategori: Ekonomi | Offshore | Passagerarsjöfart

Ökad omsättning men minskad vinst

Stenasfären, där Stena AB, Stena Metall och Stena Sessan ingår, rapporterar en omsättning på 60.848 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 1.839 miljoner för 2012. Jämfört med 2011 är det en omsättningsökning med närmare 6,5 miljarder kronor samtidigt som resultatet var mer än 1,7 miljarder lägre.

Stena AB redovisar en omsättning på 27,4 miljarder, en minskning med cirka en halv miljard jämfört med 2011. Resultatet före skatt minskade med över en miljard till 1,7 miljarder.

Stena Line har förbättrat sitt resultat med 250 miljoner kronor och slutade året med en förlust före skatt på 265 miljoner kronor. Framförallt har fraktvolymerna ökat, med 21 procent jämfört med 2011.

Stena Rederi utgörs av Stena Bulk, Stena LNG, Stena RoRo, Stena Teknik och Northern Marine Management som tillsammans redovisar ett resultat på -84 miljoner kronor. Offshore Drilling som under 2012 tog leverans av koncernens enskilt största investering någonsin, borrfartyget Stena IceMAX, levererade ett positivt resultat på 779 miljoner kronor.

Stena AB investerade 10,5 miljarder kronor förra året, i nivå med året innan, och hade 10.565 anställda i genomsnitt, en ökning med över 300 jämfört med 2011.