Kraftig ökning i containertrafiken till St Petersburg

St Petersburgs storhamn hanterade 51,2 miljoner ton gods under år 2004, vilket är 22 procent mer än året innan. Hamnen hanterade bl.a. 13,5 miljoner ton oljeprodukter (ökning 21 procent) och 9,9 miljoner ton metaller (ökning 27 procent). Containerhanteringen uppnådde 776.576 TEU, vilket är 21 procent mer än året innan. Aktiebolaget Sea Port of St. Petersburg, där det ingår ett antal hamnoperatörer, hanterade i fjol 14,6 miljoner ton gods, vilket är 19 procent mer än året innan. Primorsk hamn hanterade 44,6 miljoner ton råolja, vilket är 150 procent mer än under året innan.