Kraftig ökning av oljeskeppning från norra Ryssland väntas

I Ryssland, som är världens näst största oljeexportör efter Saudiarabien, planeras att öka oljeskeppningarna från sin norra kust kraftigt i år. Murmansk som är den största hamnen räknar med att öka exporten av olja och produkter till 200.000 fat per dag i snitt, en 60-procentig ökning jämfört med förra året. Huvuddelen av exporten sker genom läktring från mindre tankfartyg i skytteltrafik från andra arktiska hamnar. Förra året chartrade Rosneft in en ULCC från Bergesen på ett 15-årskontrakt och fartyget används nu som lagerfartyg under namnet ”Belokamenka” som tar emot olja från Vitino och Arkhangelsk. Samtidigt expanderar Rosneft terminalkapaciteten i Arkhangelsk från 50.000 till 80.000 fat per dag. Hamnen exporterar också omkring två miljoner ton produkter. Lukoil inleder uppgraderingen av Varandei-terminalen i Pechara-havet. Terminalen skall kunna hantera 240.000 fat per dag 2007 från oljefälten Timan-Pechora.