Kraftig nedskärning på Landskronavarvet

Landskronavarvet, som numera ägs av norska Bergen-gruppen, har varslat 52 av 61 anställda. Orsaken är att en beställning inte har blivit av sedan beställaren misslyckats med att ordna finansieringen. Varvet har sysselsättning fram till halvårsskiftet. För Bergen-gruppen innebär den fallerade ordern en nedskrivning av vinstprognosen med NOK 15 miljoner. Personalreduktionen innebär en engångskostnad på cirka NOK 6,5 miljoner.