Kraftig minskning av piratattacker utanför Somalia

Statistik från Nato Shipping Centre visar på kraftigt minskad pirataktivitet. Hittills i år har 21 fartyg attackerats, att jämföras med 147 under hela förra året. I 17 fall har piraterna kommit fram till fartygen, och 10 har kapats. Örlogsfartyg har hindrat 36 attacker.