Kraftig minskning av oljespill

Samtidigt som IMO:s utfasningsplan för enkelskrovs tankfartyg har inletts, kommer nu statistik från International Tanker Owners Pollution Federation, Itopf, som visar på en kraftig minskning av oljespill från fartyg under 2004. Totalt uppgick oljespillet förra året till cirka 15.000 ton mot 42.000 ton 2003 och 67.000 ton 2002, det senare huvudsakligen från ”Prestige”. Av stora utsläpp de senaste 35 åren, över 700 ton, har 27 procent hänt under lastning/lossning, 25 procent vid kollisioner och 19 procent vid grundstötningar. Huvuddelen av spillet är på mindre än sju ton. Det värsta året i statistiken är 1979 då 640.000 ton olja spilldes. Av detta stod ”Atlantic Empress” ensamt för 287.000 ton. Antalet stora spill över 700 ton har minskat rejält sedan 70-talet. I snitt inträffade då 25,2 stora spill per år. Under 80-talet sjönk antalet till 9,3 per år. Antalet fortsatte minska under 90-talet till 7,8 stora spill i snitt per år. Detta har mer än halverats till 3,8 per år under 2000-talets första fem år.