Kraftig grekisk kritik mot EU

EU:s nuvarande sjöfartspolitik står i strid med sjöfartssektorns intressen. Det hävdar två tunga grekiska sjöfartsorganisationer: Union of Greek Shipowners och the Greek Shipping Co-operation Committee. Det organisationerna hänger upp sig på är att EU tagit beslut som antingen åsidosätter eller ignorerar beslut fattade i IMO och för att man därmed underminerar IMO:s ställning. EU:s beslut att det skall vara möjligt att straffbelägga ombordanställda för oavsiktliga utsläpp har också upprört grekerna, som anser att detta kommer att påverka rekryteringen till sjöyrkena negativt och att det dessutom står i strid med Marpol-konventionen samt Unclos.