Fotograf: Anders Kämpe/Seko Sjöfolk

Kategori: Arbetsmarknad | Politik

”Kostar bara lite vilja”

Kenny Reinhold, ordförande i Seko Sjöfolk, vill upplysa infrastrukturministern Anna Johansson om nödvändigheten av en tonnageskatt – så snabbt som möjligt. Efter att hon inte givit några klara besked i en intervju med Sjöfartstidningen.

Det var under måndagen som Sjöfartstidningen publicerade delar av en exklusiv intervju med nya infrastrukturministern Anna Johansson. Där vill hon inte ge några klara besked när, eller ens om, en tonnageskatt kan införas under mandatperioden.

– I vilken takt vi kommer orka ta itu med tonnageskatten får vi ta ställning till när vi får se hur tonnageskatteutredningen är utformad och vilka ekonomiska konsekvenser den får.

I en skriftlig replik skickad till Sjöfartstidningen reagerar nu Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold på uttalandet på nedanstående sätt, och bjuder samtidigt in Anna Johansson till samtal för att kunna vända den negativa trenden inom svensk sjöfart:

”Det är mycket glädjande att vår nya infrastruktursminister Anna Johansson delar vår och rederiföretagens uppfattning om tonnageskattens stora betydelse. Den nystart för svensk sjöfart, och inte minst för svenskflaggade fartyg, som ett införande skulle innebära kommer att kraftigt bidra till svensk sjöfarts konkurrenskraft – bland annat genom att flera tusen nya svenska jobb kan skapas.

Bedömningen är att en tonnageskatt som övriga EU-länder har ger minst 13.000 nya jobb till 2020 – om tonnageskatten införs snabbt. Och att det brådskar står klart – svenska rederier vill flagga svenskt men behöver positivt besked om skatten i närtid.

Den absolut viktigaste frågan för branschen är att det finns ett genuint och positivt intresse för sjöfartsnäringen och att alla politiker och partier, oavsett om de sitter vid regeringsmakten eller i opposition, vill lösa eventuella problem ihop med de sociala parterna.

Detta orkar nog vilken regering som helst med och det fina i kråksången, Anna, det är att ett positivt och genuint intresse sjöfartsnäringen inte kostar statsmakten en krona, bara lite vilja.

Anna, vi från de sociala parterna skulle gärna vilja träffa dig så snart som möjligt för att berätta mer om allt det positiva arbete som ändå har gjorts och det finns bra förslag som idag för närvarande är av silver, men som vi tillsammans kan förgylla till guld.

Kenny Reinhold,
Seko Sjöfolk”

Sjöfartstidningen har sökt infrastrukturministern för en kommentar men hon har avböjt att ytterligare kommentera tonnageskatten. Läs istället en längre intervju med ministern i nästa nummer av Sjöfartstidningen som kommer ut innan jul.