Kort remisstid för hamnstrategiutredningen

– Det skall vara marknaden, d.v.s. transportköparna, som skall styra – inte staten. Det sade utredningsmannen Bengt-Owe Birgersson när han på onsdagen lämnade över sin hamnstrategiutredning till infrastrukturminister Åsa Torstensson. – Statens uppgift är att skapa rätt förutsättningar, sade Birgersson.Utredningen går nu ut på en kort remissrunda till mitten av december, för att regeringen skall ha underlag inför den infrastrukturproposition som skall läggas under våren. – Utredningen har fört en öppen dialog och intressenterna har deltagit, så då anser vi att remisstiden kan vara kortare, sade Åsa Torstensson.Utredningen föreslår att Gävle, Göteborg med samverkanshamnarna Uddevalla och Varberg, Helsingborg, Karlshamn med samverkanshamnen Karlskrona, Luleå, Malmö, Norrköping, Kappelskär Sundsvall och Trelleborg skall utses till strategiska hamnar. Det innebär att dessa skall prioriteras för statliga infrastruktursatsningar. I dessa hamnar skall också Sjöfartsverket ta ansvaret för farledshållningen ända till kaj. Dessutom skall lotsningsservicen vara högre med en maximal väntettid på tre timmar mot fem i övriga hamnar. Göteborg, Luleå och Malmö föreslås också få strategiska kombiterminaler. Övriga orter med sådana terminaler är hamnstäderna Stockholm och Umeå samt Hallsberg, Jönköping och Älmhult.