Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Hamn/Logistik

Konsten att dela information

Det erfarna sjöbefälets roll i en alltmer digitaliserad sjöfart betonades på en internationell hamnkaptenskonferens i Göteborg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nskonferens i Göteborg.

För första gången sedan 2003 är Sverige i år värdland för den europeiska hamnkaptenskonferensen, som ägde rum i slutet av förra veckan och arrangerades av Göteborgs hamn i samarbete med EHMA, den europeiska delen av IHMA, International Harbour Masters’ Association. Sjöfartstidningen var på plats.

Ett 80-tal deltagare, främst hamnkaptener från Europas hamnar, hälsades välkomna av Göteborgs hamns styrelseordförande Cecilia Magnusson och Åsa Kärnebro, hamnkapten i Göteborgs hamn.

Mycket kvar att göra

Konferenstemat var framtidens fartyg och utmaningar för hamnoperation. Presentationerna handlade om olika sidor av digitalisering, fjärrstyrning och autonomisering av sjöfart, men också operationella frågor där talarna tydligt belyste att det finns mycket att göra för att optimera rutinerna kring hamnanlöp, en operation där de flesta av sjöfartens myriad av aktörer är inblandade. Mycket av diskussionerna kretsade kring informationsutbyte och visade på den svåra konsten att dela rätt information i rätt tid och att informationen tolkas på samma sätt av alla inblandade.

Dåliga kopior av pappersjökort

Antonio di Lieto är senior instructor på Csmart, kryssningsrederiet Carnival Corporations simulator- och träningscenter i Nederländerna. En del av Csmarts reguljära verksamhet är port studies, där man gör detaljerade riskbedömningar av anlöp i specifika hamnar med hjälp av bryggsimulation. Ett viktigt verktyg vid hamnoperation är Electronic Navigational Charts (ENC:s) – elektronisk information som används ihop med Ecdis och som kan inkludera batymetrisk data och mycket annat.

Di Lietos presentation fokuserade på den pågående utvecklingen av högupplösta ENC:s. Han påpekade att ENC:s numera inte behöver vara dåliga kopior av papperssjökort utan kan utgöra ett avgörande hjälpmedel för säkra och effektiva hamnanlöp och dessutom underlätta utbyte av information. 

Kontrast

Di Lietos presentation blev en intressant kontrast till Amund Gjersøes. Gjersøe är chef för Kongsberg Norcontrols avdelning Suveillance Systems. Hans presentation handlade mycket om det autonoma fartyget Yara Birkeland men också om Kongsbergs kontrollcenter för autonom sjötrafik och det kommande projektet Asko Autobarge, som sätter igång när Yara Birkeland är i trafik.

Frågorna från deltagarna efter de bådas presentationer belyste kontrasten mellan dem – även om di Lieto talade om ENC:s handlade hans presentation om samarbete och utbyte av information med fokus på människor, medan Gjersøes var en presentation av imponerande innovationer med konsekvent tekniskt perspektiv.

Gjersøe hade få svar på publikens många frågor om säkerhet och praktiska situationer i en framtid när människan kanske tas bort ur ekvationen vid hamnanlöp och andra sjöfartsoperationer. När det gäller autonom sjöfart blir det lätt många gissningar och spekulationer, vilket kan antas bero på att autonom sjöfartsoperation i större skala ligger långt fram i tiden, samtidigt är sjösättningen av Yara Birkeland bara månader bort.

Framtidens kompetensbehov

Johan Hartler, programansvarig för sjökaptensprogrammet på Chalmers, var en annan av föreläsarna och han sa att han inte tror på att vi kommer att se några autonoma fartyg på världens oceaner under överskådlig framtid utan att det kommer att stanna vid kustnära, mindre fartyg av den typ som Kongsberg bygger nu. Hans presentation handlade om framtidens kompetensbehov och hur Chalmers arbetar för att utbildningen av sjöbefäl hänger med i den snabba utvecklingen av modern sjöfart.

Erfarenhet avgörande

Michel Baldauf från högskolan i tyska Wismar-universitetet berättade under rubriken ”Will the future of shipping be based ashore?” om en stor WMU-studie av sjötrafikledning och -kontroll från land. I sina avslutande kommentarer betonade han med eftertryck hur viktiga sjöbefäl med ordentlig erfarenhet av att operera ett fartyg kommer att vara just i en framtid av alltmer autonom och fjärrstyrd sjöfart.

Läs också intervjun med Åsa Kärnebro om hamnkaptenskonferensen, fler rapporter följer också i kommande nummer av Sjöfartstidningen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]