Fotograf: Navelink/Kongsberg

Konsortium ska driva STM-infrastruktur

Kongsberg, Wärtsilä och Saab har skapat ett nytt företagskonsortium som ska ta STM, Sea Traffic Management, ut i världen genom en gemensam standard för skalbart, maritimt informationsutbyte.

Infrastrukturen utvecklades inom ett flertal STM-projekt, men ju mer som hänt desto nödvändigare blev det att driften sköts professionellt av kontrakterade aktörer med rätt erfarenheter. 

Därför bildade Kongsberg, Wärtsilä och Saab konsortiet Navelink i december 2019. Konsortiet ska sköta driften, medan Combitech har fått i uppdrag att tillhandahålla själva infrastrukturen.

Navelink, ska inte vara vinstdrivande. Konsortiet samarbetar redan med Sjöfartsverket. 

Arkitekten bakom STM, Per Löfbom, säger att det är ett naturligt steg att ett konsortium nu ska driva infrastrukturen. 

Stor investering

Todd Schuett, innovationsansvarig på Kongsberg, säger i ett pressmeddelande att redare och operatörer; kustbevakning och hamnmyndigheter och deras underleverantörer kan dra nytta av den öppna infrastrukturen som konsortiet skapar. 

– Vi har investerat mycket i att infrastrukturen ska möjliggöra driftskompabilitet för e-navigationstjänster.

Dmitry Rostopshin, General Manager, Ship Traffic Control & Management Solutions på Wärtsilä, säger att det här är ett exempel på ett nytt sorts industrisamarbete där företagen också samarbetar med offentliga organisationer för att samla alla krafter för en ökad digitaliseringen i den maritima sektorn.

Tre projekt

Till att börja med ska tre EU-projekt bli de första användarna av infrastrukturen. Det handlar om projekten EfficientFlow, RealTimeFerries och STM BALT SAFE (www.stmvalidation.eu/projects).

Tomas Hjelmberg, Head of Maritime Traffic Management på Saab, säger att möjligheten att använda en reell och kontraktsstyrd infrastruktur i stället för att bara använda testbäddar, kommer att förbättra projektens resultat.