Konkurrensverket i Finland vill ha konkurrens inom lotsning

Konkurrensverket i Finland föreslår att kommunikationsministeriet bildar en arbetsgrupp som utreder hur lotsningen kan öppnas för konkurrens. I en skrivelse påpekas att en konkurrerande verksamhet även skulle säkerställa verksamhetens effektivitet inom det statliga lotsverket Finnpilot.Vidare framgår att Finnpilot också har planer på att utöka sin verksamhet att omfatta bl.a. assistering av fartyg, hamnisbrytning, transporttjänster och förtöjning av fartyg – tjänster som idag vanligtvis sköts av den privata sektorn. ”Ett ökat utbud av tjänster inom denna marknad kan vara till nytta för användarna under förutsättning att det inte sker ett missbruk av en dominerande marknadsposition. På motsvarande sätt bör också lotsningen utsättas för konkurrens”, skriver Konkurrensverket.