Fotograf: Göteborgs hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Konfliktnota på 4,5 miljarder

Svensk Näringsliv har i dag publicerat en rapport om hamnkonflikten i Göteborg och dess konsekvenser.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]se/fragor/konfliktregler/hamnkonflikten-i-goteborg-vilka-kostnader-har-konflikten-gett-upp_710575.html”>en rapport om hamnkonflikten i Göteborg och dess konsekvenser.

I rapporten fastslås huvudsakligen att ”hamnkonflikten har inneburit ökade logistikkostnader och försenade transporter för svenska företag. Fortsatt kapacitetsbrist för transporter via sjöfart till och från Sverige riskerar på lång sikt att påverka landets konkurrenskraft negativt”.

4,5 miljarder

Det är Damvad Analytics som av svenskt Näringsliv har fått i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser och kostnader hamnkonflikten i Göteborg har orsakat under 2017. Rapporten mäter näringslivets kostnader till 4,5 miljarder kronor under år 2017.

”En tredjedel av dessa kostnader, 1,5 miljarder kronor, består av ökade logistikkostnader till följd av omdirigerade godsflöden. Den största kostnaden för omdirigeringar har uppstått på grund av ökade transporter landvägen till och från europeiska hamnar. Övriga två tredjedelar av näringslivets samlade kostnader, motsvarande tre miljarder kronor, har uppstått till följd av försenade transporter. /…/ Hamnkonflikten har förutom ökade kostnader för näringslivet gett upphov till samhällsekonomiska kostnader som drabbat övriga delar av samhället. Koldioxidutsläppen har ökat med 70.000 ton, vilket motsvarar samhällsekonomiska kostnader på 80 miljoner kronor.”

Kostander knutna till APMT:s åtgärder

Hamnarbetarförbundet kommenterar rapporten på sin hemsida och är kritiska till att den innehåller flera faktafel. Förbundet påpekar att rapporten missar ”att Svenska Hamnarbetarförbundet är en nationell facklig organisation med avdelningar runtom i hela landet, men i rapporten presenteras som ett lokalt fenomen i containerterminalen APM Terminals.”

Hamnarbetarförbundet skriver att de tar ansvar för konsekvenserna av sina egna stridsåtgärder men betonar att ”huvuddelen av företagens och samhällets ökade kostnader under 2017 faktiskt är direkt knutna till arbetsgivarsidans lockout och efterföljande massuppsägningar och skiftnedläggningar”.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]